Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thủ tướng Việt Nam trong lịch sử”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
|liststyle =
 
|list7list1 = [[Hồ Chí Minh]] (1945-1955) {{·}} ''[[Huỳnh Thúc Kháng]]'' (1946) {{·}} [[Phạm Văn Đồng]] (1955-1987) {{·}} ''[[Huỳnh Tấn Phát]]'' (Miền Nam Việt Nam: 1969-1976) {{·}} [[Phạm Hùng]] (1987-1988) {{·}} ''[[Võ Văn Kiệt]]'' (1955-1988) {{·}} [[Đỗ Mười]] (1988-1991) {{·}} [[Võ Văn Kiệt]] (1991-1997) {{·}} [[Phan Văn Khải]] (1997-2006) {{·}} [[Nguyễn Tấn Dũng]] (2006-)
|group1 = [[Đế quốc Việt Nam]] [[Hình:Flag_of_the_Empire_of_Vietnam_(1945).png|25px|right]]
|list1 = [[Trần Trọng Kim]]
 
|group2 = [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] [[Hình:Flag_of_North_Vietnam_(1945-1955).svg|25px|right]]
|list2 = [[Hồ Chí Minh]] {{·}} ''[[Huỳnh Thúc Kháng]]'' {{·}} [[Phạm Văn Đồng]]
 
|group3 = [[Quốc gia Việt Nam]] [[Hình:Flag of South Vietnam.svg|25px|right]]
|list3 = ''[[Nguyễn Văn Xuân (trung tướng)|Nguyễn Văn Xuân]]'' {{·}} [[Bảo Đại]] {{·}} [[Nguyễn Phan Long]] {{·}} [[Trần Văn Hữu]] {{·}} [[Nguyễn Văn Tâm]] {{·}} [[Nguyễn Phúc Bửu Lộc|Bửu Lộc]] {{·}} [[Ngô Đình Diệm]]
 
|group4 = [[Việt Nam Cộng hòa]] [[Hình:Flag of South Vietnam.svg|25px|right]]
|list4 = ''[[Nguyễn Ngọc Thơ]]'' {{·}} [[Nguyễn Khánh]] {{·}} ''[[Nguyễn Xuân Oánh]]'' {{·}} ''[[Nguyễn Khánh]]'' {{·}} [[Trần Văn Hương]] {{·}} ''[[Nguyễn Xuân Oánh]]'' {{·}} [[Phan Huy Quát]] {{·}} [[Nguyễn Cao Kỳ]]{{·}}[[Nguyễn Văn Lộc (thủ tướng)|Nguyễn Văn Lộc]] {{·}} [[Trần Văn Hương]] {{·}} [[Trần Thiện Khiêm]] {{·}} [[Nguyễn Bá Cẩn]] {{·}} [[Vũ Văn Mẫu]]
 
|group5 = [[Cộng hòa Miền Nam Việt Nam]] [[Hình:FNL Flag.svg|25px|right]]
|list5 = [[Huỳnh Tấn Phát]]
 
|group7 = [[Việt Nam|Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam]] [[Hình:Flag of Vietnam.svg|25px|right]]
|list7 = [[Phạm Văn Đồng]] {{·}} [[Phạm Hùng]] {{·}} ''[[Võ Văn Kiệt]]'' {{·}} [[Đỗ Mười]] {{·}} [[Võ Văn Kiệt]] {{·}} [[Phan Văn Khải]] {{·}} [[Nguyễn Tấn Dũng]]
 
| below = <div style="background: #e6e9ff; text-align: center;"><small>In nghiêng: Quyền Thủ tướng hoặc tương đương</small></div>