Khác biệt giữa các bản “Thủ tướng Canada”

 
== Vấn đề tập trung quyền lực ==
[[Tập tin:Trudeau-Turner-Campbell-Chretien-Clark.jpg|nhỏ|300px|trái|Hình 5 Thủ tướng Canada (1968-2003): [[Pierre Trudeau]], [[John Turner]], [[Kim Campbell]], [[Jean Chrétien]] và [[Joe Clark]] (''trái sang phải'')]]
Vì Thủ tướng Canada có nhiều nhiệm vụ quan trọng như trên, đã có nhiều người quan tâm đến việc tập trung quá nhiều quyền lực vào trong chức vụ này. Điển hình là đề nghị thay đổi nội quy của Hạ viện cho phép các nghị viên của Hạ viện có nhiều tự do hơn, thay vì phải tuân theo quyết định của đảng mình; các đề nghị thay đổi hiến pháp để Thượng viện được dân bầu lên và để có một hội đồng quốc hội có quyền phủ quyết các đề nghị của Thủ tướng cho các ghế chánh án của Tối cao Pháp viện.
 
Người dùng vô danh