Khác biệt giữa các bản “Quang học lượng tử”

==Bức Xạ Điện Từ==
Hiện tượng mọi vật dẫn điện phát ra [[ánh sáng]] nhiệt có mức năng lượng lượng tử
: <math>E = hf = <math>h \frac{C}{\lambda}</math> với f >= fo
 
==Quang Điện==
Người dùng vô danh