Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Giết động vật theo luật Shechita — {{bibleverse|Deut.||12:21|HE}}
# Không được giết mổ động vật và con cái của nó trong cùng một ngày — {{bibleverse|Lev.||22:28|HE}}
# Rải đất lên máu (của một con thú được làm thịt hoặc con gà) — {{bibleverse|Lev.||17:13|HE}}
# Phải chờ chim mẹ bay khỏi tổ trước khi bắt chim con — {{bibleverse|Deut.||22:6|HE}}
# Phải thả chim mẹ nếu chim mẹ bị bắt cóc khỏi tổ chim — {{bibleverse|Deut.||22:7|HE}}
# Không thề dối trong danh của Đức Chúa Trời — {{bibleverse|Lev.||19:12|HE}}
# Không kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ — Standard->{{bibleverse|Ex.|20:7|TLT}} Yemenite->{{bibleverse|Ex.||20:6|HE}}
# Không phủ nhận quyền sở hữu của một cái gì đó đã giao phó cho bạn — {{bibleverse|Lev.||19:11|HE}}
# Không thề phủ nhận các yêu cầu bồi thường tiền tệ — {{bibleverse|Lev.||19:11|HE}}
# Thề trong danh của Đức Chúa Trời để xác nhận sự thật cần thiết bởi tòa án — {{bibleverse|Deut.||10:20|HE}}
# Thực hiện những gì đã được nói ra và làm những gì đã được thừa nhận — {{bibleverse|Deut.||23:24|HE}}
# Không phá vỡ lời hứa và lời thề — {{bibleverse|Num.||30:3|HE}}
# Đối với lời thề và lời hứa bãi bỏ, có luật pháp của việc bãi bỏ thề nguyện rõ ràng trong kinh thánh Torah — {{bibleverse|Num.||30:3|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi