Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Không trồng các loại ngũ cốc hoặc rau trong một vườn nho — {{bibleverse|Deut.||22:9|HE}}
# Không lai giống động vật — {{bibleverse|Lev.||19:19|HE}}
# Không làm việc cùng lúc với nhiều loại động vật khác nhau — {{bibleverse|Deut.||22:10|HE}}
# Không mặc shaatnez, vải dệt chung từ vải len và vải lanh {{bibleverse|Deut.||22:11|HE}}
# Không thu hoạch hết mà để chừa lại cho những người nghèo — {{bibleverse|Lev.||19:10|HE}}
# Không gặt đến sát bờ ruộng — {{bibleverse|Lev.||19:9|HE}}
# Để thừa những gié lúa đã gặt sót — {{bibleverse|Lev.||19:9|HE}}
# Không thu lượm lúa còn sót lại — {{bibleverse|Lev.||19:9|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi