Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Không kiềm chế việc cho vay ngay lập tức trước khi phát hành các khoản cho vay vì sợ mất tiền tệ —{{bibleverse|Deut.||15:9|HE}}
# Toà án Sanhedrin phải tính bảy lần bảy năm. — {{bibleverse|Lev.||25:8|HE}}
# Tòa án Sanhedrin phải thánh hóa năm thứ năm mươi — {{bibleverse|Lev.||25:10|HE}}
# Thổi kèn Shofar vào ngày thứ 10 của tháng Tishrei cho sự giải phóng nô lệ — {{bibleverse|Lev.||25:9|HE}}
# Không gieo giống vào năm thứ năm mươi — {{bibleverse|Lev.||25:11|HE}}
# Không gặt hái mùa màng vào năm thứ năm mươi — {{bibleverse|Lev.||25:11|HE}}
# Không thu họach trái nho vào năm thứ năm mươi — {{bibleverse|Lev.||25:11|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi