Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

#{{bibleverse|Deut.||24:6|HE}} — Không yêu cầu đồ dùng làm thế chấp cần thiết cho việc chuẩn bị thực phẩm
#{{bibleverse|Deut.||24:8|HE}} — Các [[tzaraath | metzora]] không loại bỏ các dấu hiệu của các tạp chất
#{{bibleverse|Deut.||24:10|HE}} — Các chủ nợ không nênchèn ép buộtkhông lấy đi tài sản thế chấp của con nợ
#{{bibleverse|Deut.||24:12|HE}} — Không chậm trễ trả tiền khi cần thiết
#{{bibleverse|Deut.||24:13|HE}} — Trả lại tài sản thế chấp cho các con nợ khi cần thiết
501

lần sửa đổi