Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Giữ luật pháp của phụ nữ bị giam cầm — {{bibleverse|Deut.||21:11|HE}}
# Không bán cô ấy làm nô lệ — {{bibleverse|Deut.||21:14|HE}}
# Không giữ lại cô ấy làm nô lệ sau khi có quan hệ tình dục với cô ấynàng — {{bibleverse|Deut.||21:14|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi