Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

|}
 
Nhìn nguyên giàn Bộ chính trị chẳng thấy anh nào nổi bật về uy tín, đạo đức, năng lực hay hiểu biết. Ông Hồ là nhân vật xuất sắc. Cứ nhìn vào đời hoạt động, đọc bộ Hồ Chí Minh toàn tập là thấy. Ông Diệm hay ông Nhu cũng không phải tay vừa. Bây giờ chẳng thấy ai được như mấy ông này. Nước Việt ta không còn sản sinh ra nổi nhân tài hay nhân tài bị dìm hết rồi ? [[Thành viên:Spirit1200|Spirit1200]] ([[Thảo luận Thành viên:Spirit1200|thảo luận]]) 15:00, ngày 5 tháng 2 năm 2016 (UTC)
100

lần sửa đổi