Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Ngọc Quang”

không có tóm lược sửa đổi
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:05.2112981)
{{Thông tin viên chức
| tên = Nguyễn Ngọc Quang
| hình =
| cỡ hình =
| miêu tả =
| ngày sinh =
| nơi sinh =
| nơi ở =
| ngày chết =
| nơi chết =
| chức vụ = Bí thư tỉnh ủy <br>tỉnh Quảng Nam
| bắt đầu = [[30 tháng 9]], 2015
| kết thúc = nay<br>{{số năm theo năm và ngày|2015|9|30}}
| tiền nhiệm = [[Lê Phước Thanh]]
| kế nhiệm = ''đương nhiệm''
| địa hạt =
| phó tổng thống =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 =
| bắt đầu 2 =
| kết thúc 2 =
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ 3 =
| bắt đầu 3 =
| kết thúc 3 =
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 =
| địa hạt 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ 4 =
| bắt đầu 4 =
| kết thúc 4 =
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ 5 =
| bắt đầu 5 =
| kết thúc 5 =
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 =
| địa hạt 5 =
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
| chức vụ 6 =
| bắt đầu 6 =
| kết thúc 6 =
| tiền nhiệm 6 =
| kế nhiệm 6 =
| địa hạt 6 =
| phó chức vụ 6 =
| phó viên chức 6 =
| chức vụ 7 =
| bắt đầu 7 =
| kết thúc 7 =
| tiền nhiệm 7 =
| kế nhiệm 7 =
| địa hạt 7 =
| phó chức vụ 7 =
| phó viên chức 7 =
| đa số =
| đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| danh hiệu =
| nghề nghiệp =
| giáo dục =
| học trường =
| dân tộc =
| đạo =
| họ hàng =
| vợ =
| chồng =
| kết hợp dân sự =
| con =
| website =
| chú thích =
| chữ ký =
}}
'''Nguyễn Ngọc Quang''' (sinh năm 1958 tại quận Hải Châu, [[Đà Nẵng]]) là một chính trị gia người Việt Nam.
 
815

lần sửa đổi