Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ thống Westminster”

 
==Lưỡng viện và độc viện ==
Trong hệ thống này, một số thành viên trong nghị viện được bầu thông qua lá phiếu phổ thông, trong khi số khác được chỉ định. Tất cả các nghị viện trên cơ sở Westminster đều có [[hạ viện]] có quyền lực tựa như ở [[Hạ Nghị viện Vương quốc Anh]], bao gồm các đại diện địa phương được bầu ra. Đa số có một thượng viện nhỏ hơn có thành viên được chọn bằng nhiều cách:
In a Westminster system, some members of parliament are elected by popular vote, while others are appointed. All Westminster-based parliaments have a [[lower house]] with powers based on those of the [[British House of Commons|House of Commons]] (under various names), comprising local, elected representatives of the people. Most also have a smaller upper house, which is made up of members chosen by various methods:
 
*De facto appointees of the cabinet or premier (such as the [[Canadian Senate]] and most members of the British [[House of Lords]])
*Các thành viên của nội các chính phủ hay thủ tướng (như ở [[Canada]], hay [[Anh]])
*Direct election (such as the [[Australian Senate]])
*Bầu cử trực tiếp ([[Úc]])
*Election by sub-national governments (such as the Indian [[Rajya Sabha]])
*Được bầu thông qua chính quyền địa phương ([[Ấn Độ]])
*Membership determined only by heredity (91 members of the House of Lords)
*Có tính kế thừa (91 thành viên trong Thượng Viện Anh)
 
In Britain, the lower house is the de facto legislative body, while the upper house practices restraint in exercising its constitutional powers and serves as a consultative body. In other Westminster countries, however, the upper house can sometimes exercise considerable power.
1.305

lần sửa đổi