Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương Hoành (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Trương Hoành (Đông Ngô)|Trương Hoành]], mưu sĩ thời [[Tam Quốc]] giúp họ Tôn dựng nghiệp ở Giang Đông.
* [[Trương Hoành (Tây Lương)|Trương Hoành]], một vị tướng chỉ huy lộ quân cát cứ ở Tây Lương vào cuối thời Đông Hán, sau tham gia vào [[trận Đồng Quan (211)|trận Đồng Quan]] chống lại [[Tào Tháo]].
* [[Trương Hoành (ThuỷThủy Hửhử)|Trương Hoành]], một trong 108 vị anh hùng [[Lương Sơn Bạc]], thuộc 36 Thiên Cang Tinh (thuộc sao Thiên Bình Tinh), ngoại hiệu Thuyền Đẩu Hỏa.
{{Trang định hướng}}
 
Người dùng vô danh