Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước, 3 năm trước
n
→‎Đậu mùa trong lịch sử Việt Nam: sửa chính tả 3, replaced: NXB → Nhà xuất bản using AWB
Sử [[nhà Nguyễn]] cũng ghi hai nạn dịch lớn trước [[thời Pháp thuộc]]:
* "Năm Canh Thìn ([[1820]]) tháng 11 ([[âm lịch]]) bệnh dịch lan tràn, khởi đầu từ [[Hà Tiên]] đến [[Bắc Thành]]. Nhiều người chết. Nhà nước chẩn cấp cho dân tổng cộng 73 vạn quan tiền."
* "Năm Canh Tý ([[1840]]) tháng 9 (âm lịch) ở [[Sơn Tây]] từ [[mùa xuân]] đến [[mùa thu]] có hơn 4.900 người chết dịch."<ref>''Biên niên lịch sử cổ trung đại Việt Nam''. Hà Nội: NXBNhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1987. trang 425, 454.</ref>
 
Vết [[sẹo]] rậm trên [[da]] mặt thường là chứng tích của bệnh đậu mùa, [[tiếng Việt]] có chữ riêng để gọi: "rỗ".