Khác biệt giữa các bản “Công ước Khung của Liên hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:05.6653241 using AWB
(thay đổi cấu trúc)
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:05.6653241 using AWB)
Công ước khung về BĐKH của Liên hơp Quốc (UNFCC)-HN Quốc tế được tổ chức tại Rio de Janero
 
- Mục tiêu:
+ Các bên có quyền và phải đẩy mạnh sự phát triển lâu bền. Những chính sách và biện pháp để bảo vệ hệ thống khí hậu chống lại sự thay đổi do con người phải thích hợp với điều kiện riêng của mỗi bên và thích hợp với chương trình phát triển quốc gia.
+ Các bên phải hợp tác đẩy mạnh một hệ thống kinh tế quốc tế mở cửa và tương tự. hệ thống này sẽ dẫn tới sự phát triển và tăng cường hợp tác kinh tế lâu bền giữa tấ cả các bên.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}