Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
→‎Quân lực Việt Nam Cộng hòa (1955–1975): trình bày, replaced: 01 tháng 01 → 1 tháng 1
*[[Hồ Tấn Quyền]], Tư lệnh Hải quân (tháng 8, [[1959]] – [[1 tháng 11]], [[1963]])
*[[Hồ Ngọc Cẩn]], Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng tỉnh [[Chương Thiện]]
*[[Bùi Dzinh]], Tư lệnh Sư đoàn 9 bộ binh. (011 tháng 011 năm 1962 – 07 tháng 11 năm 1963)
*[[Nguyễn Xuân Vinh]], Tư lệnh Không Quân (1958–1962)