Khác biệt giữa các bản “Sự sôi”

(AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:11.6896686)
'''Sự sôi''' là quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi. Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất, chất khí trên mặt thoáng: áp suất khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại
 
==Nhiệt hóa hơi==
 
Nhiệt lượng cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi được gọi là nhiệt hóa hơicủa chất lỏng ở nhiệt độ sôi:
 
Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi một kg chất đó ở nhiệt độ sôi.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
223.257

lần sửa đổi