Khác biệt giữa các bản “Phi công nghiệp hóa”

không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:06.0503971)
{{chú thích trong bài}}
[[Tập tin:Mô hình các khu vực kinh tế của Colin Clark.png|phải|nhỏ|450px|Colin Clark (nhà kinh tế học)|Mô hình các khu vực kinh tế của [[Colin Clark (nhà kinh tế học)|Colin Clark]] đang trải qua sự chuyển dịch công nghệ.]]
[[Tập tin:NewlyIndustrializedCountries.png|phải|400px|nhỏ|Những nước tô màu xanh lá cây là những nước công nghiệp hóa đặc biệt là [[Trung Quốc]] và [[Ấn Độ]].]]
'''Phi công nghiệp hóa''' hoặc '''giải trừ công nghiệp''' là một quá trình thay đổi về mặt [[xã hội]] và [[kinh tế]] khi quá trình này loại bỏ năng suất lao động hoặc hoạt động [[công nghiệp]], đặc biệt là [[công nghiệp nặng]] và [[công nghiệp sản xuất]]. Quá trình này ngược với quá trình [[công nghiệp hóa]].