Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Eric Clapton”

#:Sao chưa tạo bản mẫu của Derek and the Dominos? [[Thành viên:Mintu Martin|Mintu Martin]] ([[Thảo luận Thành viên:Mintu Martin|thảo luận]]) 08:38, ngày 6 tháng 6 năm 2016 (UTC)
#::Tôi đã tạo bản mẫu về D&D. Bài đang được tôi cập nhật và thay thế link chết. [[Thành viên:DangTungDuong|DangTungDuong]] ([[Thảo luận Thành viên:DangTungDuong|thảo luận]]) 12:39, ngày 10 tháng 6 năm 2016 (UTC)
#{{YK}} Còn lỗi Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ.[[Đặc biệt:Đóng góp/115.78.193.169|115.78.193.169]] ([[Thảo luận Thành viên:115.78.193.169|thảo luận]]) 11:14, ngày 16 tháng 6 năm 2016 (UTC)
Người dùng vô danh