Khác biệt giữa các bản “John Howard, Công tước thứ nhất của Norfolk”