Khác biệt giữa bản sửa đổi của “John Howard, Công tước thứ nhất của Norfolk”