Khác biệt giữa các bản “Gia trưởng”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Bichq4 (thảo luận). (TW))
'''Gia trưởng''' là một cách nói khác của Phụ Huynh. Gia là Gia Đình, Gia Tộc. Trưởng là Trưởng Làng, Trưởng Tử.
'''Gia trưởng''' là hành vi thực hiện bởi một cá nhân, tổ chức hay nhà nước, vì lợi ích của họ mà hạn chế sự tự do hoặc tự chủ của người hay hội nhóm nào đó.<ref>Dworkin, Gerald, "Paternalism", ''The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2010 Edition)'', Edward N. Zalta (ed.)</ref> Gia trưởng cũng có thể hàm ý rằng hành vi này chống lại hay bất chấp ý muốn của một người, hoặc cũng có thể rằng hành vi đó thể hiện một thái độ bề trên kẻ cả.<ref>Shiffrin, Seana. 2000. Paternalism, Unconscionability Doctrine, and Accommodation. ''Philosophy and Public Affairs'' 29(3): 205-250.</ref>
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh