Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Dự án/Phát sinh thể loại bán tự động”

Mục 75: Category:Trees of Indonesia, mục 76: Category:Trees of Malaysia, mục 77: Category:Trees of Malesia.
 
Tôi thấy nên dịch thành: "Cây từ Indonesia", "Cây từ Malaysia", "Cây từ Malesia" cho sát nghĩa vì các bài thuộc thể loại này đề cập đến những loài cây này xuất phátxứ từ các khu vực trên.
 
Nếu chỉ dịch "Cây Indonesia" thì nghe có vẻ giống như cây có tên là Indonesia. Tương tự cho "Cây Malaysia", "Cây Malesia".
1.124

lần sửa đổi