Mở trình đơn chính

Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[https://www.youtube.com/watch?v=yx21ZGJCHUM Pháo đài Brest]
*[https://www.youtube.com/watch?v=vcGC2JDh-pc Ngôi sao]
*[https://www.youtube.com/watch?v=DjHTWMP_T1U Đường đến Berlin]
 
=== Phim chuyện Bulgaria ===