Mở trình đơn chính

Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[https://www.youtube.com/watch?v=x64T3vI6RnY Tọa độ chết (Phim về những công dân Xô Viết trong Chiến tranh Việt Nam)]
*[https://www.youtube.com/watch?v=MkNZQUHHjkc Cú đánh sinh tử]
*[https://www.youtube.com/watch?v=9A8DWOSdFXk Chiến dịch Bão táp]
 
=== Phim chuyện Bulgaria ===