Khác biệt giữa các bản “Chuẩn mực xã hội”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 1.52.190.168 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot
(sửa đổi tổng quan về chuẩn mực xã hội)
n (Đã lùi lại sửa đổi của 1.52.190.168 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
Với tư cách là một thực thể xã hội, các cá nhân học cách khi nào và ở đâu là phù hợp để nói những điều nhất định, dùng những từ ngữ nào đó, bàn thảo những chủ đề nhất định hoặc mặc những bộ quần áo nào đó và khi nào thì không. Do đó, những hiểu biết về chuẩn mực văn hóa được xem là quan trọng cho việc kiểm soát ấn tượng, vốn là một quy tắc cá nhân của hành vi phi lời của họ. Người ta cũng có thể biết được thông qua kinh nghiệm rằng những kiểu người nào mà ta có thể hay không thể thảo luận về những chủ đề nào đó hoặc bộ váy áo nào có thể mặc hay không thể mặc. Nhìn chung, hiểu biết được bắt nguồn thông qua kinh nghiêm (nghĩa là chuẩn mực xã hội được học thông qua tương tác xã hội).
 
==Tổng quan về chuẩn mực xã hội==
 
Chuẩn mực xã hội có thể được nhìn nhận với tư cách là các nhận định (cả tường minh lẫn hàm ẩn) chế định các hành vi và hành động với tư cách là các quyền lực xã hội. Chúng thường được dựa trên một số các mức độ đồng thuận trong phạm vi một nhóm và được duy trì thông qua các biện pháp trừng phạt xã hội. Ba mô hình giải thích các quy tắc quy chuẩn gồm:
223.257

lần sửa đổi