Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Tiết (hoàng hậu)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|succession= [[Hoàng hậu]] [[nhà Hán]]
|reign= 215 – 220
|predecessor = [[PhúcPhục Thọ|Phúc Thọ Hoàng Hậu]]
|successor = [[Cam phu nhân | Chiêu Liệt hoàng hậu]] ([[Thục Hán]])
|spouse= [[Hán Hiến Đế]]