Huy HoàngSửa đổi

 

Ohchick97
Bản thân
 
Thành viên này là người
Việt Nam.
 Thành viên này yêu thích Liên Xô.


 Thành viên này là nam giới.
 Thành viên này là một người
ngưỡng mộ Hồ Chí Minh.
 
Thành viên này ủng hộ
độc lập cho Tây Tạng.
 Thành viên này là một người
ngưỡng mộ Lenin.
 
Thành viên này CHỐNG phát xít.


 Thành viên này yêu thích Phật giáo.
 Thành viên này theo Đạo Phật.
 
Thành viên này không tin vào
thần thánh.
Thành viên này là Đoàn viên.
9XThành viên này chào đời
trong thập niên 1990.
Ngôn Ngữ
viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Hôm nay Chủ nhật, ngày 26 tháng 3, năm 2023, 10:48 (UTC/GMT). Giờ Việt Nam: 17:48 pm
Hiện có 1.282.034 bài và 25.605 tập tin trong Wikipedia tiếng Việt.This user is a member of the Association of Inclusionist Wikipedians

The motto of the AIW is Conservata veritate, which translates to, "With the preserved truth". This motto reflects the inclusionist desire to change Wikipedia only when no knowledge would be lost as a result.

 
Association of Inclusionist Wikipedians