Khác biệt giữa các bản “Tào Mao”

không có tóm lược sửa đổi
| nơi mất = [[Trung Quốc]]
| tên đầy đủ = [[Họ]]: Tào (曹)<br>[[Tên gọi|Tên]]: Mao (髦)
| thụy hiệu = Cao Quý [[Hương Công]] (鄉公)
| niên hiệu = Chính Nguyên (254-256)<br>Cam Lộ (256-260)
| miếu hiệu =