Mở trình đơn chính

Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[https://www.youtube.com/watch?v=QkIJ8wdgSjM День Победы 9-5-2015]
*[http://odesskiy.com/den-pobedi/ Đĩa hát Liên Xô]
*[https://www.youtube.com/watch?v=-0ydS56jFdc День победы (караоке)]
 
=== Trung Quốc ===