Khác biệt giữa các bản “Auvergne-Rhône-Alpes”

Trang mới: “{{Infobox Région de France |région= |Chef-lieu= Lyon |Population=7 757 595 |DatePop=2013 |Densité=111 |Superficie=69 711 |Arrondissements=39 |Cant…”
(Trang mới: “{{Infobox Région de France |région= |Chef-lieu= Lyon |Population=7 757 595 |DatePop=2013 |Densité=111 |Superficie=69 711 |Arrondissements=39 |Cant…”)
(Không có sự khác biệt)
22

lần sửa đổi