Wikimedia-logo.svgThành viên này đã tạo một tài khoản hợp nhất, và tải khoản chính thuộc Wikipedia (tiếng Pháp).