Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[https://www.youtube.com/watch?v=4f-9REDLyZE Thanh kiếm và lá chắn]
*[https://www.youtube.com/watch?v=DGnJieYw9a4 Sông Đông êm đềm]
*[https://www.youtube.com/watch?v=-OfkP_rAmNU Tháng 8 năm '44 (bản hợp tác Nga - Belarus)]
*[https://www.youtube.com/watch?v=TSz8LcDq7FMrqW749wb8rk Tháng 8 năm '44 (bản hợp tác Nga - BelarusVietsub)]
*[http://www.youtube.com/watch?v=0m_LQpnpvAU&feature=related Đối địch]
*[https://www.youtube.com/watch?v=H9IZzmJXab8 Tuyết bỏng]