Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ cận đại”

early/late modern period
(xóa các nguồn tự xuất bản)
(early/late modern period)
'''Cận đại''' là thuật từ được dùng để chỉ thời kỳ [[lịch sử]] tiếp nối thời [[trung đại]], có liên quan tới thời [[hiện đại]]. Trong [[tiếng Việt]], thuật từ này theo nghĩa hẹp chỉ tương ứng với "[[:en:late modern period|late modern period]]" trong tiếng Anh, bắt đầu từ khoảng giữa thế kỷ 18; theo nghĩa rộng nó còn bao gồm cả "[[:en:Early modern period|early modern period]]" bắt đầu vào khoảng đầu thế kỷ 16, gồm những sự kiện như nghệ thuật [[Phục Hưng]] phổ biến rộng khắp châu Âu và [[Thời đại Khám phá]].<!-- Các tiếng Trung, Nhật, Hàn gọi "late modern period" là "cận đại" (近代) và "early modern period" là "cận thế" (近世) --> Thời kỳ cận đại gắn liền với sự phát triển của [[chủ nghĩa tư bản]], những tiến bộ công nghệ và các cuộc [[cách mạng]].
Trong sử học, thuật ngữ '''Cận đại''' được dùng để chỉ thời kỳ [[lịch sử]] sau [[thời kỳ trung đại]], và trước [[thời kỳ hiện đại]]. Thời kỳ này gắn liện với sự phát triển của [[chủ nghĩa tư bản]], cũng như sự xâm nhập của [[chủ nghĩa thực dân]] vào [[phương Đông]].
 
== Khái niệm ==
 
== Chú thích ==
{{Tham khảo|2}}
 
== Tài liệu tham khảo ==
{{Các chủ đề|Lịch sử}}
 
[[Thể loại:Thời kỳ cận đại]]
[[Thể loại:Biên soạn lịch sử]]
[[Thể loại:Thời đại lịch sử]]