Khác biệt giữa các bản “Bùi Dương Lịch”

n
 
== Tiểu sử ==
Bùi Dương Lịch hiệu Tồn Trai, làng Yên Đồng, La Sơn (nay là xã Tùng AnhẢnh, huyện [[Đức Thọ]], tỉnh [[Hà Tĩnh]]).
 
Ông đỗ Hương cống năm 17 tuổi, đỗ Hoàng giáp năm 30 tuổi. Khi làm quan, ông có hơn một năm dịch sách ở Viện Sùng Chính (1792 - 1793). Từ năm 1805 đến năm 1812 làm đốc học Nghệ An và Phó đốc học trường Giám ở [[Huế]]. Năm 1813 ông xin từ quan về dạy học năm ông ở [[Xứ Nghệ]]
 
==Cống hiến==
Người dùng vô danh