Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
không có tóm lược sửa đổi
{{Cquote|'''Vì Việt Nam, Cu ba sẵn sàng hiết dang những giọt máu của mình'''|||[Fidel Castro]]}}
 
{| class="messagebox standard" style=background:{{{bgcol|#000000}}}
|-
| style="text-align: center; color:white; font-size: 140%"|
'''"VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP"'''