Khác biệt giữa các bản “Luân canh”

Đã lùi về phiên bản 25439184 bởi Hugopako (thảo luận): Ok. (TW)
(Đã lùi về phiên bản 25439184 bởi Hugopako (thảo luận): Ok. (TW))
{{chú thích trong bài}}
'''Luân canh''' là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại "[[cây"]] trồng khác nhau trên một "[[diện tích"]]. Người ta có thể tiến hành các loại luân canh sau:
+ Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau.
+* Luân canh giữa các cây trồng cạn với cây trồng nướcnhau.
+* Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhaucây trồng nước.
Khi luân canh, cần chú ý mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng, nhiều hay ít khả năng chống sâu bệnh hại.Các loại cây khác nhau có thể có nhu cầu các chất dinh dương rất khác nhau vì vậy cần phải chú ý đến việc dự định trồng cây nào kết hợp trước khi làm đất mua giống
 
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}
 
==Tham khảo==