Khác biệt giữa các bản “Đậu mùa”

 
== Đậu mùa trong lịch sử Việt Nam ==
[[Lịch sử Việt Nam]] có ghi lại một số những nhân vật chết vì bệnh đậu mùa. Trong đó có [[Nguyễn Phúc Cảnh|Hoàng tử Cảnh]], người con cả của vua Gia[[Nguyễn LongThế Tổ]] (niên hiệu [[Gia Long]]). Hoàng tử Cảnh mất năm 22 tuổi, để lại một vợ và hai con. Vua [[Tự Đức]] cũng bị bệnh đậu mùa và bị vô sinh nên nhận một người con nuôi lên làm vua và chỉ tại vị được 3 ngày, đó là vua [[Dục Đức]]
 
Sử [[nhà Nguyễn]] cũng ghi hai nạn dịch lớn trước [[thời Pháp thuộc]]: