Khác biệt giữa các bản “Đặng Quốc Bảo”

(→‎Tiểu sử: Unicodifying)
* Tháng 12 năm 1962, Chính ủy Cục Công binh Bộ Tổng Tham mưu.
* Năm 1965, ông giữ chức vụ Chính ủy Sư đoàn 330.
* Năm 1966, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Tây Bắc. Sau đó làm Thư ký Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
* Tháng 3 năm 1968, Chính ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự). Ông được thăng quân hàm [[thiếu tướng]] năm 1974.
* Tháng 9 năm 1976, ông chuyển ngành sang dân sự giữ chức vụ: Thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, [[Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh]], Phó trưởng ban rồi Trưởng ban Khoa giáo Trung ương.
Người dùng vô danh