Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chương trình con”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Khi chuyển điều khiển sang chương trình con, tại các điểm vào (entry) chương trình con phải bố trí sao lưu giá trị các con trỏ (pointer) của [[CPU|bộ xử lý]]. Khi kết thúc (exit) giá trị các con trỏ được khôi phục lại từ trị sao lưu rồi mới thoát. Những đoạn mã sao lưu và khôi phục này giống nhau ở các chương trình con, tức là nếu subroutine "không làm gì" thì khi dịch ra mã vẫn có đủ cặp đoạn mã này.
 
Tuy nhiênthế ngàylập naytrình cho các [[CPU|vi điều khiển]] có tốc độ thấp và bộ xửnhớ hạn chế thì phải cân đối giữa việc lập hay không lập chương trình con. Các [[CPU]] điện toán hiện nay có tốc độ rất cao nên tổn thất thời gian này hiện ra không đáng kể, những người lập trình ứng dụng không cần quan tâm.
 
== Chỉ dẫn ==