Khác biệt giữa các bản “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”

Unicodifying
n (Sửa bản mẫu sao BVT)
(Unicodifying)
 
== Xem thêm ==
* [[That that is is that that is not is not is that it it is|That that is is that that is not is not is that it it is.]].
* [[James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher|James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher.]].
* [[Lion-Eating Poet in the Stone Den|Thi thị thực sư sử]], bài thơ bằng chữ Hán khi viết bằng [[bính âm Hán ngữ|bính âm]] sẽ trở thành toàn là âm "shi".
 
*Easdown, David. {{PDF|[http://www.maths.usyd.edu.au/u/pubs/publist/preprints/2006/easdown-13.pdf Dạy nghĩa và cách sử dụng các cấu trúc câu bất thường]|273 KB}} {{en icon}}
* {{youtube|hv-fMZgyuaw|Giới thiệu khái niệm}} {{en icon}}
 
* {{youtube|65Mv3jHgiew|Giải thích câu nói}} {{en icon}}
{{sao bài viết tốt|phiên bản được chọn=21281448|thời gian=31 tháng 7 năm 2015}}
48.517

lần sửa đổi