Khác biệt giữa các bản “Mạnh Tri Tường”

không có tóm lược sửa đổi
| đăng quang = tự lập
| tiền nhiệm = kiến quốc
| kế nhiệm = [[Mạnh Sưởng (Hậu Thục)|Thục Minh Hiếu Đế]]
| vợ = [[#Gia đình|Xem văn bản]]
| con cái = [[#Gia đình|Xem văn bản]]