Khác biệt giữa các bản “Tỉnh ủy Khánh Hòa”

|2015 - 2020
|-
|1415
|Lương Đức Hải
|Lê Xuân Thân
|Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
|Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
|Bí thư Thành ủy [[Cam Ranh]]
|Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
[[Đại biểu Quốc hội Việt Nam|Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Khánh Hòa]]
|2015 - 2020
|-
|1416
|Nguyễn Khắc Cướng
|Lê Xuân Thân
|Phó ChủGiám tịchđốc HộiCông đồngan Nhântỉnh dânKhánh tỉnhHòa
|Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa (từ tháng 12/2016)
|Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
[[Đại biểu Quốc hội Việt Nam|Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Khánh Hòa]]
|2015 - 2020
|}
# -  Ông Lê Đức Vinh: [[Phó Bí thư Tỉnh ủy]], [[Ủy ban nhân dân Tỉnh (Việt Nam)|Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.]] 
# -  Ông Lê Vinh: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 
# - Ông Nguyễn Khắc Cường: Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa (từ tháng 12/2016) 
 
== Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (2016 - 2021) ==
Người dùng vô danh