Tỉnh ủy Khánh Hòa

cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa giữa hai kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Tỉnh ủy Khánh Hòa hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh ủy Khánh Hòa là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh bầu.[1]

Tỉnh ủy Khánh Hòa

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XVIII
(2020 - 2025)
Cơ cấu Tỉnh ủy
Bí thư Nguyễn Hải Ninh Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực (1) Nguyễn Khắc Toàn
Phó Bí thư (2) Nguyễn Tấn Tuân
Hà Quốc Trị
Thường vụ Tỉnh ủy (16) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII
Tỉnh ủy viên (50) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Cấp hành chính Cấp tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Số 6 Trần Hưng Đạo - Nha Trang - Khánh Hòa
Mã số điện thoại 84 258 3811367
Lịch sử
Thành lập 1930

Tỉnh ủy Khánh Hòa có chức năng thi hành nghị quyết, quyết định của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư và Bộ Chính trị.

Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư hiện tại là Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh [2]

Lịch sửSửa đổi

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, trong thời gian từ 1925-1929 Tân Việt Cách mạng Đảng phát triển rộng khắp tại Khánh Hòa. Sau khi đường lối cộng sản được truyền bá chủ trương của Đảng Tân Việt là thành lập Đảng Cộng sản. Ngày 1/1/1930, Đảng Tân Việt được đổi tên thành Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, sau hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hệ thống tổ chức của Đảng bộ Tân Việt Khánh Hòa chuyển sang Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, rồi từ Đông Dương Cộng sản Liên đoàn chuyển sang Đảng Cộng sản Việt Nam ở Khánh Hòa diễn ra trong thời gian ngắn, không bị gián đoạn; cũng có một số cơ sở còn nguyên là đảng Tân Việt chuyển thẳng sang Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tỉnh ủy lâm thời Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa được thành lập ngay sau đó gồm: Trần Hữu Duyệt, Lê Dung, Đỗ Long, Trần Đình Giáp, Trương Hiệu. Trần Hữu Duyệt làm Bí thư Tỉnh ủy. Ban đầu, Đảng bộ do Xứ ủy Nam kỳ trực tiếp quản lý, sau Xứ ủy Trung kỳ quản lý.

Trong giai đoạn từ 1930-1932, các phong trào biểu tình, bãi công, bãi khóa... ủng hộ phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh chống thực dân Pháp do Đảng Cộng sản chỉ đạo phát triển rộng lớn. Sau đó Pháp liên tục thực hiện các cuộc bắt bớ, đàn áp, đến đầu năm 1931 tỉnh ủy lâm thời buộc giải tán.

Đầu năm 1932, Phạm Xuân Hòa, bí thư Ban cán sự Trung Nam của Xứ ủy Trung kỳ trực tiếp chỉ đạo hoạt động nhằm khôi phục Đảng bộ. Phạm Xuân Hòa móc nối được với Phan Đán khôi phục lại Đảng bộ. Cuối năm 1932, Ban cán sự Đảng Khánh Hòa được thành lập, Phan Đán được bầu làm Bí thư Ban Cán sự.

Cuối năm 1938, Hội nghị bầu Tỉnh ủy lâm thời được tổ chức. Đoàn Bá Thừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tại Hội nghị. Cuối năm 1939, Thực dân Pháp đàn áp phong trào cách mạng trong nước, tỉnh ủy lâm thời bị vỡ.

Đầu tháng 4/1945, Tỉnh ủy lâm thời được thành lập tại làng Mỹ Lệ (nay thuộc xã Ninh Đa huyện Ninh Hòa), Trịnh Huy Quang được bầu làm Bí thư. Tỉnh ủy lâm thời cùng Việt Minh tỉnh đã giành thắng lợi trong cách mạng tháng tám ngày 19/8, sau đó xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân tại tỉnh.

Đầu tháng 10/1945, Pháp đưa quân đổ bộ vào tỉnh. Để chống lại sự xâm nhập của Pháp, cuộc kháng chiến chống Pháp tại tỉnh nổ ra.

Sau Hiệp định Giơnevơ, tỉnh Khánh Hòa thuộc Việt Nam Cộng hoà quản lý đến năm 1975.

Sau khi thống nhất, tỉnh Khánh Hòa sáp nhập với tỉnh Phú Yên thành tỉnh Phú Khánh tốn tại đến 1986 phân tách lại.

Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnhSửa đổi

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lần thứ Thời gian Địa điểm Bí thư Ghi chú
Tỉnh Khánh Hòa I 03/1950 Hòn Hèo (Ninh Hòa) Tôn Thất Vỹ [3]
Tỉnh Khánh Hòa II 12/1951 Đá Bàn (Ninh Hòa) Nguyễn Xuân Hữu
Tỉnh Khánh Hòa III 02/1962 A-Xây (Khánh Vĩnh) Mai Dương
Tỉnh Khánh Hòa IV 02/1965 Suối Bún (Khánh Vĩnh) Tô Văn Ơn
Tỉnh Khánh Hòa V 11/1968 Gia Ao (Khánh Vĩnh) Nguyễn Hồng Châu
Tỉnh Khánh Hòa VI 10/1971 Tà Gộc (Khánh Vĩnh) Ngũ Hữu Ngật
Tỉnh Khánh Hòa VII 10/1973 Hòn Dù (Khánh Vĩnh) Võ Cứ (Quyền Bí thư)
Tỉnh Phú Khánh Lâm thời 11/1975 Nha Trang Nguyễn Xuân Hữu
Tỉnh Phú Khánh I (VIII) 11/1976 (vòng 1) Nha Trang Nguyễn Xuân Hữu Ủy viên Trung ương Đảng
03/1977 (vòng 2)
Tỉnh Phú Khánh II (IX) 10/1979 Nha Trang Nguyễn Xuân Hữu Ủy viên Trung ương Đảng
Tỉnh Phú Khánh III (X) 01/1983 (vòng 1) Nha Trang Nguyễn Xuân Hữu Ủy viên Trung ương Đảng
02/1983 (vòng 2)
Tỉnh Phú Khánh IV (XI) 10/1986 Nha Trang Nguyễn Duy Luân Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Tỉnh Khánh Hòa Lâm thời 07/1989 Nha Trang Bùi Hồng Thái
Tỉnh Khánh Hòa XII 04/1991 Nha Trang Bùi Hồng Thái
Tỉnh Khánh Hòa XIII 04/1996 Nha Trang Nguyễn Thị Hồng Vân Ủy viên Trung ương Đảng
Tỉnh Khánh Hòa XIV 01/2001 Nha Trang Nguyễn Văn Tự Ủy viên Trung ương Đảng
Tỉnh Khánh Hòa XV 12/2005 Nha Trang Nguyễn Văn Tự Ủy viên Trung ương Đảng
Tỉnh Khánh Hòa XVI 10/2010 Nha Trang Lê Thanh Quang Ủy viên Trung ương Đảng
Tỉnh Khánh Hòa XVII 09/2015 Nha Trang Lê Thanh Quang Ủy viên Trung ương Đảng
Tỉnh Khánh Hòa XVIII 10/2020 Nha Trang Nguyễn Khắc Định Ủy viên Trung ương Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII (2020 - 2025)Sửa đổi

Từ ngày 12/10 - 14/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa (46 Trần Phú, TP. Nha Trang). Tham dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 44.216 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.[4][5]

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ hiện tại
1 Nguyễn Hải Ninh 1976 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy [6]
2 Nguyễn Tấn Tuân 1964 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
3 Nguyễn Khắc Toàn 1970 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh [7]
4 Hà Quốc Trị 1969 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa [8]
5 Hồ Văn Mừng 1977 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang [9]
6 Trần Mạnh Dũng 1967 Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
7 Trần Ngọc Thanh 1964 Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
8 Lê Hữu Thọ 1964 Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
9 Nguyễn Văn Ghi 1964 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
10 Đại tá Bùi Đại Thắng 1970 Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
11 Nguyễn Khắc Hà 1973 Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
12 Lê Hữu Hoàng 1967 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
13 Võ Hoàn Hải 1976 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
14 Lương Đức Hải 1976 Bí thư Thành ủy Cam Ranh
15 Lữ Thanh Hải 1968 Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy [10]
16 Đại tá Nguyễn Thế Hùng 1969 Giám đốc Công an tỉnh [11]

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (2020 - 2025)Sửa đổi

Ngày 13/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVII đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII với 50 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành.[12]

 1. Nguyễn Anh - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
 2. Bùi Thanh Bình - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
 3. Trần Nam Bình - Giám đốc Sở Xây dựng
 4. Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Sơn
 5. Bùi Văn Cường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vạn Ninh
 6. Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
 7. Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
 8. Nguyễn Văn Ghi - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 9. Nguyễn Khắc Hà - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
 10. Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
 11. Lê Thu Hải - Giám đốc Sở Công thương
 12. Lương Đức Hải - Bí thư Thành ủy Cam Ranh
 13. Lữ Thanh Hải - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
 14. Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
 15. Nguyễn Hữu Hảo - Trưởng ban Kinh tế, Ngân sách HĐND tỉnh
 16. Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
 17. Phạm Thị Khánh Hương - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh [13]
 18. Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa [14]
 19. Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh [15]
 20. Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế
 21. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 22. Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang
 23. Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa
 24. Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 25. Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 26. Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
 27. Mấu Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh
 28. Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Tư pháp
 29. Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 30. Trần Ngọc Sanh - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
 31. Trần Hải Sơn - Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa
 32. Trần Ngọc Thanh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa
 33. Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 34. Võ Nam Thắng - Bí thư Huyện ủy Diên Khánh
 35. Nguyễn Văn Thiện - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
 36. Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh [16]
 37. Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 38. Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính
 39. Nguyễn Lê Đình Thống - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
 40. Nguyễn Thị Trung Thu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 41. Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh [17]
 42. Đại tá Trần Quốc Toản - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
 43. Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh [18]
 44. Tống Trân - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã Ninh Hòa
 45. Lê Hữu Trí - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
 46. Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa [19]
 47. Nguyễn Trọng Trung - Bí thư Huyện ủy Cam Lâm [20]
 48. Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 49. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh [16]
 50. Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Chánh Thanh tra tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (2021 - 2026)Sửa đổi

Thường trựcSửa đổi

 1. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Nguyễn Tấn Tuân [21]
 2. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Lê Hữu Hoàng [22]
 3. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Đinh Văn Thiệu
 4. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viênSửa đổi

 1. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa: Đại tá Bùi Đại Thắng
 2. Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa: Đại tá Nguyễn Thế Hùng [23]
 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa: Nguyễn Thanh Hà [24]
 4. Giám đốc Sở Nội vụ: Võ Chí Vương
 5. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trần Hòa Nam
 6. Giám đốc Sở Công thương: Lê Thu Hải
 7. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao: Nguyễn Văn Thiện
 8. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Nguyễn Văn Đồng
 9. Giám đốc Sở Xây dựng: Trần Nam Bình
 10. Giám đốc Sở Tư pháp: Nguyễn Thị Lan Phương
 11. Giám đốc Sở Y tế: Bùi Xuân Minh
 12. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lê Tấn Bản
 13. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Phạm Duy Lộc
 14. Giám đốc Sở Tài chính: Vĩnh Thông
 15. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Võ Hoàn Hải [25]
 16. Chánh Thanh tra: Lý Nguyễn Nguyên Vũ
 17. Trưởng ban Dân tộc: Đặng Văn Tuấn
 18. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tạ Hồng Quang
 19. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Lê Vinh Liên Trang
 20. Giám đốc Sở Ngoại vụ: Dương Nam Khánh
 21. Giám đốc Sở Du lịch: Nguyễn Thị Lệ Thanh
 22. Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Nguyễn Văn Dần

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Công báo Khánh Hòa”.
 2. ^ “Khánh Hòa có tân Bí thư Tỉnh ủy”.
 3. ^ “Từ đại hội đến đại hội”.
 4. ^ “Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII họp phiên trù bị”.
 5. ^ “Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025)”.
 6. ^ “Ông Nguyễn Hải Ninh nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa”.
 7. ^ “Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa”.
 8. ^ “37 bí thư tỉnh ủy, thành ủy làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội”.
 9. ^ “Điều động, chỉ định Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Thành ủy Nha Trang”.
 10. ^ “Công bố các quyết định phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.
 11. ^ “Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ”.
 12. ^ “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII”.
 13. ^ “Trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác cán bộ”.
 14. ^ “Bổ nhiệm tân Cục trưởng An ninh đối ngoại, Giám đốc Công an 2 tỉnh”.
 15. ^ “Bà Trần Thu Mai giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh”.
 16. ^ a b “Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa”.
 17. ^ “Triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ”.
 18. ^ “HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII”.
 19. ^ “Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương làm phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa”.
 20. ^ “Ông Nguyễn Trọng Trung giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cam Lâm”.
 21. ^ “Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh”.
 22. ^ “Khánh Hòa bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh”.
 23. ^ “Khánh Hòa có tân giám đốc Công an tỉnh”.
 24. ^ “Công bố và trao 4 quyết định về công tác cán bộ”.
 25. ^ “Ông Võ Hoàn Hải giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa”.