Khác biệt giữa các bản “Huân chương Kháng chiến”

(→‎Cá nhân: Unicodifying)
[[Tập tin:Huân chương Kháng chiến hạng Nhì năm 1984.JPG|300px|nhỏ|phải|Huân chương Kháng chiến hạng Nhì (mẫu năm 1984)]]
[[Tập tin:Huân chương Kháng chiến hạng Nhì năm 1989.JPG|300px|nhỏ|phải|Huân chương Kháng chiến hạng Nhì (mẫu năm 1989)]]
'''Huân chương Kháng chiến''' là một loại [[Huân chương Việt Nam|huân chương]] của Nhà nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (nay là Nhà nước [[Việt Nam|Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam]]), đặt ra lần đầu theo Sắc lệnh số 216/SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 của [[Chủ tịch nước Việt Nam|Chủ tịch nước]] Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Theo Luật Thi đua - Khen thưởng (ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003) thì Huân chương Kháng chiến không còn nằm trong thang bậc khen thưởng của Nhà nước Việt Nam.