Diepphi

Gia nhập ngày 18 tháng 2 năm 2006
n
không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Thành viên:Diepphi”: Spam ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:18, ngày 16 tháng 5 năm 2016 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (…)
n
'''Xin tự giới thiệu''': Tôi là một người, có thể là một thứ.
 
:''Thấm thoát mà đã 7 năm.''
 
==Thông tin cá nhân==