Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã lùi lại sửa đổi của Trantrongnhan100YHbot (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của ThitxongkhoiAWB
| publisher = Hubblesite.org
| date = ngày 17 tháng 12 năm 1997
| accessdate = ngày 9 tháng 8 năm 2008 | ref = chú thíchREFHubblesiteCITEREFHubblesite.org1997
}}
* {{citation
| quote = Source: Journal Astronomy & Astrophysics
| accessdate = ngày 18 tháng 10 năm 2009
| ref = chú thíchREFSpaceDailyCITEREFSpaceDaily Express2005
}}
* {{citation
| publisher = SEDS
| date = ngày 9 tháng 9 năm 2013
| accessdate = ngày 10 tháng 11 năm 2013 | ref = chú thíchREFSEDS2013CITEREFSEDS2013
}}