Khác biệt giữa các bản “Prôpan”

không có tóm lược sửa đổi
n (→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:18.6410000)
| [[Chỉ dẫn 67/548/EEC|Phân loại của EU]]
| Rất dễ cháy ('''F+''')
|-
| [[NFPA 704]]
| {{NFPA 704 | Sức khỏe=1 | Dễ cháy=4 }}
|-
| [[Chỉ dẫn nguy hiểm|Nguy hiểm]]
 
== Tính chất ==
| {{NFPA 704 | Sức khỏe=1 | Dễ cháy=4 }}
 
Được tách từ khí thiên nhiên, khí đồng hành hoặc từ các sản phẩm khí được hình thành trong [[crăckinh]] sản phẩm dầu mỏ. Dùng trong tổng hợp hữu cơ để điều chế prôpan, [[nitrometan]]. Hỗn hợp P và [[butan]] được dùng làm khí đốt dùng trong đời sống (khí dầu mỏ hoá lỏng [[Khí dầu mỏ hóa lỏng|LPG]]).