Khác biệt giữa các bản “Quản Trọng”

không có tóm lược sửa đổi
(Unicodifying)
Không lâu nước Tề bạo loạn, Vô Tri bị giết, nước Tề rơi vào tình thế không vua. Công tử Củ và Công tử Tiểu Bạch được tin liền lên đường về nước để cướp ngôi. Khi hai đoàn gặp nhau trên đường, Quản Trọng muốn để Công tử Củ làm vua nên đã bắn một phát tên vào Tiểu Bạch, Tiểu Bạch giả chết rồi vào kinh đô làm vua, tức [[Tề Hoàn công]].
 
Khi lên được ngôi vị, Tề Hoàn công liền bảo nước Lỗ giết Công tử Củ và bắt giam Quản Trọng. Tề Hoàn công muốn Bảo Thúc Nha làm [[Thừa tướng]], giúp ông quản lý đất nước. Bảo Thúc Nha cho rằng mình không có năng lực làm Thừa tướng, ông dốc sức tiến cử Quản Trọng đang bị giam ở nước Lỗ. Tề Hoàn công nói rằng: ''"Người này bắn ta một tên, mối thù này ta chưa quên, mũi tên ta vẫn còn giữ, làm sao có thể dùng hắn được? Đợi hắn về đây, ta sẽ xé hắn ra trăm nghìn mảnh"''. Bảo Thúc Nha đáp ''"Dĩ nhiên vì Công tử Củ, ông ta đã bắn bệquân hạthượng, bây giờ nếu bệquân hạthượng trọng dụng ông, ông sẽ vì bệquân hạthượng mà đem mũi tên đó bắn cả thiên hạ!"''.
Tề Hoàn công rất khâm phục Quản Trọng, hơn nữa ông còn rất thẳng thắn, ông nói với Quản Trọng rằng: ''"TrẫmQuả nhân có tật hơi thích nữ sắc, điều này có tai hại gì đối với quốc gia không?"''.
 
Quản Trọng trả lời: ''"Không, ham mê nữ sắc không gây tai hại gì cho quốc gia, không nghe lời khuyên của những bậc thánhngười hiền tài mới có hại cho quốc gia và thiên hạ"''
 
== Câu nói nổi tiếng ==
303

lần sửa đổi