Khác biệt giữa các bản “Sân bay quốc tế Osaka”

không có tóm lược sửa đổi
 
}}
| pushpin_label = RJOO
| r1-surface = [[Asphalt concrete]]
| metric-rwy = Y
| image = ITM airport logo.jpg
| image2 = Itami Airport terminal.jpg
| r1-length-m = 3.000
| r1-length-f = 9.842
| r1-surface = Bê tông nhựa đường
| r2-number = 14L/32R
| r2-length-m = 1.800