Khác biệt giữa các bản “Aer Lingus”

không có tóm lược sửa đổi
| founded = 15 tháng 4 năm 1936
| commenced = 27 tháng 5 năm 1936
| headquarters = [[DublinSân Airportbay Dublin]], [[Fingal]], [[Cộng hòa Ireland|Ireland]]
| bases =
<div>
<br>[[BelfastSân Internationalbay Airportquốc tế Belfast|Belfast International]]<br>[[sân bay Cork|Cork]]<br>[[sân bay Gatwick|Gatwick]]<br>[[sân bay Shannon|Shannon]]<br>[[sân bay quốc tế Washington Dulles|Washington Dulles]]
</div>
| key_people = <div>Christoph Mueller ([[Tổng giám đốc điều hành|CEO]])<br>Colm Barrington (Chủ tịch)<br>Davina Pratt (Chief pilot)</div>