Khác biệt giữa các bản “Tống Khâm Tông”

n
n (replaced: kí → ký (2) using AWB)
Năm [[1102]], Huy Tông đổi tên Triệu Đản thành Triệu Huyên, cuối năm đó chính thức cải thành Hoàn. Năm [[1103]], ông được tấn phong làm Định vương. Năm [[1111]], được vào học ở Tư Thiện đường<ref name="TS23" />. Năm [[1113]], gia phong thái bảo. Tháng 2 ÂL năm [[1115]], Huy Tông hạ chiếu lập ông làm Hoàng thái tử. Tháng 6 năm [[1116]], ông thành hôn với Chu thị, con gái Vũ Khang quân tiết độ sứ [[Chu Bá Tài]]. Trong mắt Huy Tông thì người em thứ ba của Triệu Hoàn là Vận vương [[Triệu Khải]] (趙楷) mới là người có khí chất phù hợp với ngôi hoàng đế. Triệu Khải từ nhỏ là đã chứng tỏ mình là người có tài khi dự thi khoa cử và đỗ trạng nguyên. Tuy vậy, Huy Tông không muốn việc phế trưởng lập thứ có thể gây nên hậu quả không tốt sau này, thêm nữa lại có hoạn quan [[Lương Sư]] ra sức can gián và bảo vệ nên Triệu Hoàn bảo toàn được ngôi thái tử. Lúc bấy giờ thái tể [[Vương Phủ]] không được lòng thái tử, nên có ý lập Vận vương Khải. [[Lý Bang Ngạn]] đem việc tâu lên, do đó Vương Phủ mất chức.
 
Bấy giờ triều đình [[nhà Tống]] đang gặp phải sự uy hiếp của nước Kim người Nữ Chân. Trước kia Tống ký kết với Kim hiệp ước [[liên minh trên biển]], hợp sức diệt Liêu, nhằm thu phục 16 châu Yến, Vân mà Hậu Tấn Cao Tổ [[Thạch Kính Đường]] đã dâng cho [[Khiết Đan]] thế kỷ 10. Tuy nhiên quân Tống xuất chiến bất lợi, người Kim thừa cơ chiếm được đất Yên, chỉ trả cho Tống vùng Yên Kinh<ref>Nay là [[thủ đô]] [[Bắc Kinh]], [[Trung Quốc]]</ref> và 6 châu. Do Tống thu nhận hàng tướng [[Trương Giác]] ở Bình châu<ref>Huyện Loan, [[Đường Sơn]], [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]], [[Trung Quốc]] hiện nay</ref>, Kim lấy việc đó mà gây chiến. Tháng 11 năm [[1125]], [[Kim Thái Tông]] lệnh cho [[Tà Dã]], [[Niêm Một Hát]] chia quân làm hai cánh tấn công Thái Nguyên, Yên Sơn. Bấy giờ quân Kim đã áp sát sông [[Hoàng Hà]], Huy Tông hoảng hốt muốn bỏ trốn khỏi kinh đô. Thái thường thiếu khanh [[Lý Cương]] bàn với cấp sự trung [[Ngô Mẫn]] xin vua nhường ngôi cho thái tử, Ngô Mẫn thấy việc ấy không tiện, chỉ xin thái tử giám quốc. [[Lý Cương]] chích máu mà viết tấu trình lên, xin theo lệ [[Đường Túc Tông]] ở Linh Vũ xưa kia, xin nhà vua nhường ngôi cho thái tử<ref>''[[Tống sử]]'', [[:zh:s:宋史/卷358|quyển 358]]</ref>.
 
Ngày [[15 tháng 1]] năm [[1126]], Huy Tông phong thái tử làm Khai Phong Mục. Ngày [[17 tháng 1]], Huy Tông xuống chiếu cho thái tử tức vị hoàng đế, bản thân tự xưng Giáo chủ Đạo Quân thái thượng hoàng đế dời sang cung Long Đức, hoàng hậu Trịnh thị là Thái thượng hoàng hậu. Thái tử vào cung cấm, khóc lóc từ chối, Huy Tông không theo. Ngày [[18 tháng 1]], Triệu Hoàn lên ngôi hoàng đế, tức là '''Tống Khâm Tông'''<ref name="TS23" />